0%

خدمات

خدمات شرکت آریا صنعت بهینه

رزومه شرکت

فهرست پروانه های استاندارد های محصولات این شرکت به شرح زیر می باشد :

 • گریس پایه کلسیم ( شاسی ) به شماره استاندارد 1-142
 • گریس پایه لیتیم به شماره استاندارد 1-142
 • گریس غیر قابل ذوب بنتون به شماره استاندراد  2943
 • ضد یخ غلیظ خودرو بر پایه   اتیلن گلیکول به شماره استاندارد  338
 • روغن موتور مالتی گرید   با سطح کیفیت API : SL/CF    به شماره  9186
 • روغن موتور ماتی گرید با سطح کیفیت API : SJ  به شماره استاندارد  9185
 • روغن موتور مالتی گرید با سطح کیفیت API : SG/CD به شماره استاندارد 3785-1342
 • روغن موتور مالتی گرید  با سطح کیفیت API : CD  به شماره 1342
 • روغن موتور مالتی گرید  با سطح کیفیتAPI : CH 4 : SAE 15W40 به شماره 11380
 • روغن موتور مالتی گرید با سطح کیفیتAPI :CF به شماره استاندارد 11378
 • روغن موتور مالتی گرید با سطح کیفیتAPI : CF 40SAE : 20W50 به شماره 11379
 • روغن دنده هیپوئید با سطح کیفیت API : GL 4 SAE: 85W90
 • روغن موتور دیزلی با سطح کیفیت API SC/CC SAE 40   با شماره استاندارد 585
 • روغن موتور دیزلی با سطح کیفیت API SF/CC SAE 20W50
 • مایعات خنک کننده موتور بر پایه ایلن گلیکول با سیلیکات کم برای موتورهای سنگین 3787
 • روغن دنده سوپر هیبویید با سطح کیفیت API:GL5 به شماره استاندارد ملی 2810
 • روغن هیدرولیک با سطح کیفیت HL-VG و HM-VG به شماره استاندارد ملی 6423
 • روغن موتور دیزلی گرید با سطح کیفیت API:CI4 به شماره استاندراد ملی 13388
 • روغن موتور مالتی گرید با سطح کیفیت API:SM به شماره استاندارد ملی 13353
 • روغن موتور مالتی گرید با سطح کیفیت API:SN به شماره استاندارد ملی 17651
 • سیال دنده اتوماتیک ATF III و روغن کمپرسور VDL
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ارسال پیام